ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τμήμα Ελληνικής Μουσικής

   Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει τμήματα καταγραφής και διάδοσης της Μουσικής Παράδοσης των Μικρασιατών προσφύγων των Σημάντρων.

 

 

Για την κάλυψη των αναγκών του χορευτικού τμήματος διαθέτει ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής η οποία καλύπτει ρεπερτόριο απ’ όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδος.

 
 
Η μαθητική χορωδία παραδοσιακής μουσικής έχει σημαντικές διακρίσεις στους πανελλήνιους αγώνες του ΥΠΕΠΘ.
 
 
 
 Το 2001 ο Π.Σ.Σ. οργάνωσε έκθεση παραδοσιακών ελληνικών μουσικών οργάνων στο Ruoti της Ιταλίας στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος της Γ.Γ.Ν.Γ. με θέμα «Μουσική και χορός, παγκόσμιοι κώδικες επικοινωνίας».
 
 
ITALIA - Ruoti 2001.
 
Έκθεση ελληνικών μουσικών οργάνων που οργάνωσε το αντίστοιχο τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σημάντρων στα πλαίσια του προγράμματος Youth from Europe.