ΣΚΑΚΙ

Τμήμα σκάκι

 

 
Από τον Απρίλιο του 2004
 
λειτουργεί σκακιστικό τμήμα
 
με  μαθητές που αγωνίζονται
 
με την ομάδα του
 
Σκακιστικού Ομίλου Μουδανιών.
 
 Τα μαθήματα γίνονται κάθε Κυριακή και είναι διάρκειας μιας ώρας