ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο Σύλλογος  σήμερα διατηρεί τα παρακάτω τμήματα:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ LATIN

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΚΑΚΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ