Πολιτιστικός Σύλλογος Σημάντρων

Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Σημάντρων» ιδρύθηκε επίσημα το 1980, αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 κάνει αισθητή την παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα της Χαλκιδικής.

Αποτέλεσε μετεξέλιξη του Μορφωτικού Συλλόγου Αγροτοπαίδων Νέων Σημάντρων, ο οποίος είχε ανάλογη δραστηριότητα κατά τις δεκαετίες του '60 και '70